vítejte

účetní služby

vymáhání pohledávek

krizové řízení

odkazy

kontakt

 

 

Účetní služby

 • Vedení účetnictví

 • Mzdová a personální agenda

 • Příprava ročních výkazů

 • Daňové poradenství

 • Vedení daňové evidence

 • Zpracování účetní závěrky

 • Zpracování účetních sestav a výkazů

 • Účetní poradenství (jak správně zaúčtovat, metodické vedení Vašich účetních, pomoc při vytváření vnitropodnikových účetních směrnic...)

 

Vedení účetnictví

Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám, ale i rozpočtovým, příspěvkovým a neziskovým organizacím. Svým zákazníkům nabízíme individuální přístup k jejich požadavkům a potřebám.

 • Vedení daňové evidence

  • Peněžní deník

  • Pokladní kniha

  • Kniha pohledávek a závazků

  • Karty investičního majetku

  • Záznamní povinnost k DPH

  • Účetní závěrku a daňové přiznání

 • Vedení účetnictví

  • Hlavní kniha

  • Účetní deník

  • Pokladní kniha

  • Kniha pohledávek a závazků

  • Karty investičního majetku

  • Záznamní povinnost k DPH

  • Výsledovka, výkaz zisků a ztrát

  • Rozvaha

  • Daňové přiznání

 • Vedení mezd

  • Vedení mzdové agendy

  • Zpracování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

  • Nástup a výstup zaměstnance

  • Roční zúčtování mezd

  • Potvrzení pro úřady (zaměstnanci)

 • Daňová přiznání

  • fyzických osob

  • právnických osob

  • DPH

  • silniční daň

 

 

 


K-Servis I Nad Pískovnou 2, Praha 4, +420 242 441 699 | k-servis.net